Договор по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Елеганс Мебел“ ЕООД