Откриване на катедрален храм Св.св Кирил и Методий в град Ловеч