Откриване на културно-информационен център гр.Троян