Елеганс Мебел

logo-qhrfwvpx3zptyxhntxz76kw8n86t22jkve1ybf0d5w

ПОКАНА за кръгла маса

Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0057-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология. Събитието ще се състои на 09.06.2020г. от 10:00 часа в офиса на „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД, находящ се в обл. Ловеч, общ. Троян, с. Орешак , ул. „Стефан Стамболов” №2. Целта на провеждането на кръглата маса е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.

 

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0057-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 09.06.2020г. от 11:00 часа в офиса на „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД, находящ се в обл. Ловеч, общ. Троян, с. Орешак, ул. „Стефан Стамболов” №2. Целта на пресконференцията е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.

Проект "Иновации и конкурентоспособност"