Елеганс Мебел

logo-qhrfwvpx3zptyxhntxz76kw8n86t22jkve1ybf0d5w

„Елеганс Мебел“ се сдоби със сертификат ISO 14001 в направление проектиране и производство на мебели.
Прилагането на ISO 14001:2015 е една добра форма за организация на трудовия процес, тъй като това е активна система за управление и способства да се изгради и непрекъснато да се усъвършенства ефективно действаща система на мениджмънт в предприятията по отношение на опазването на околната среда.
Внедряването на система за управление на околната среда по ISO 14001 демонстрира загрижеността на организацията за намаляване на глобалното замърсяване чрез контролиране на влиянието, което оказва върху околната среда със своите действия, продукти или услуги.
bg