Участие в изложението „Света на мебелите“ – Интер Експо център