Елеганс Мебел

logo-qhrfwvpx3zptyxhntxz76kw8n86t22jkve1ybf0d5w

„ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0057-C01 по проект „Eфективно използване на ресурсите в „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” ЕООД.

Обща стойност: 510 500.00лв., от които 303 747.50 лв. европейско и 53 602.50 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.11.2018г. и е с продължителност 20 месеца.bilbord