Договор по проект „Ефективно използване на ресурсите в Елеганс Мебел ЕООД“