Елеганс Мебел

logo-qhrfwvpx3zptyxhntxz76kw8n86t22jkve1ybf0d5w

„Процедура „избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА както следва:
Обособена позиция 1: 5 Осен Обработващ център (1бр.);
Обособена позиция 2: Четиристранно профилираща машина с 6 шпиндела (1бр.);
Обособена позиция 3: Дробилка за дървени отпадъци (1бр.)”.

Документацията може да изтеглите от  „ Тръжна документация.

Проект "Иновации и конкурентоспособност"