Елеганс Мебел

logo-qhrfwvpx3zptyxhntxz76kw8n86t22jkve1ybf0d5w

“ Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за дигитализирано производство на мебели – 1бр.“

 

Тръжна документация

Проект "Иновации и конкурентоспособност"