Елеганс Мебел

logo

Мебели по поръчка от Елеганс мебел с финансова помощ от европейски проект

Мебели по поръчка от Елеганс мебел с финансовата помощ от европейски проект - репортаж btv

Мебели по поръчка от Елеганс мебел с финансова помощ от европейски проект “Елеганс Мебел” е една от водещите фирми за производство на мебели в България. Целта на нейния екип е да създава обзавеждане с отлично качество на оптимална цена, което да отговаря на очакванията на дори най-взискателните клиенти. Благодарение на безвъзмездната финансова помощ, която от […]

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:..

Проект "Иновации и конкурентоспособност"

„Процедура „избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА както следва: Обособена позиция 1: 5 Осен Обработващ център (1бр.); Обособена позиция 2: Четиристранно профилираща машина с 6 шпиндела (1бр.); Обособена позиция 3: Дробилка за дървени отпадъци (1бр.)”. Документацията може да изтеглите от  „ Тръжна документация.„

Договор по проект Подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „Елеганс мебел” ЕООД”

Проект "Иновации и конкурентоспособност"

Фирма „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1444-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „Елеганс мебел” ЕООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския […]

Покана за кръгла маса и пресконференция по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0057-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД”

Проект "Иновации и конкурентоспособност"

ПОКАНА за кръгла маса Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0057-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология. Събитието ще се състои на 09.06.2020г. от 10:00 часа в офиса на „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД, находящ […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на „Елеганс мебел” ЕООД“.

Проект "Иновации и конкурентоспособност"

Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-2.012-0015-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Елеганс мебел“ ЕООД“, в рамките на процедура BG16RFOP002-2.012 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз […]

Документи по процедура „избор с публична покана”

Проект "Иновации и конкурентоспособност"

“ Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за дигитализирано производство на мебели – 1бр.“   Тръжна документация

Договор по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Елеганс Мебел“ ЕООД

Проект "Иновации и конкурентоспособност"

„Елеганс мебел“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.012 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за изпълнение на проект на тема: „Подобряване на производствения капацитет на „Елеганс мебел“ […]

Договор по проект „Ефективно използване на ресурсите в Елеганс Мебел ЕООД“

Проект "Иновации и конкурентоспособност"

„ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0057-C01 по проект „Eфективно използване на ресурсите в „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално […]

Сертифициране по ISO 14001:2015

Сертифициране по ИСО

„Елеганс Мебел“ се сдоби със сертификат ISO 14001 в направление проектиране и производство на мебели. Прилагането на ISO 14001:2015 е една добра форма за организация на трудовия процес, тъй като това е активна система за управление и способства да се изгради и непрекъснато да се усъвършенства ефективно действаща система на мениджмънт в предприятията по отношение […]